Dag 3 - Eifel - MetDeFotograafOpReis Cursussen

Dag 3 - Eifel - MetDeFotograafOpReis Cursussen

Ga naar de inhoud
Eifel > Lesprogramma Eifel

Dag 3

Ochtend programma
Werkvorm
Korte toelichting ‘de foto als communicatie’

Zelf een eigen en beroemde foto beschrijven en analyseren.

Presenteren van de bevindingen

Uitleg en toelichting ‘opdracht Kasteel Kasselburg’ (wolven en roofvogels, dit onderwerp nog onder voorbehoud)


 
Lunch

 
Middagprogramma
 
Fotograferen bij Kasteel Kasselburg  (buiten)

Eigen foto’s bekijken en beste selecteren

Foto analyse, inspiratie sessie door docenten


 

Met de groep op pad en uitvoeren van een oefenopdracht
 
Docenten zijn er als vraagbaak en ter inspiratie
 
Docenten kijken ( als je dat wilt) over je schouder mee
Deelnemers leunen lekker achterover…..
 
Diner
         
Avond Programma

Presenteren, bespreken  en feedback op de gepresenteerde foto’s (voor iedereen die dat wil….)
 

Presentatie (Voorbereiden en presenteren)
Feedback door de groep en docenten
Afsluiting van de dag
 
Inclusief benoemen van  ieders leerdoel voor morgen
 
Borrel en napraten
         

Samenvatting, aandachtspunten, (individueel) leerdoel voor morgen,  programma morgen
Terug naar de inhoud